ĆWICZENIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE dla dzieci i młodzieży
Postęp cywilizacyjny i wynikające z niego zmiany zachowania – wydłużający się czas, w którym dzieci pozostają w pozycjach statycznych, nieprawidłowa postawa podczas siedzenia, mała aktywność fizyczna – powodują znaczny wzrost ilości wad postawy u dzieci. Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna pomaga skorygować wady które już wystąpiły oraz wzmocnić mięśnie, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w postawie. 
Gimnastyka korekcyjna jest formą ćwiczeń fizycznych w których ruch podporządkowany został celom terapeutycznym. 
Głównym celem prowadzonych zajęć jest:
– skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej do stanu prawidłowego
– niedopuszczenie do powstania wady, gdy zaistnieją warunki sprzyjające jej powstaniu
– doprowadzenie sprawności dziecka do stanu prawidłowego