Fizykoterapia to jedna z form fizjoterapii, w której na organizm oddziałuje się różnymi bodźcami fizycznymi, takimi jak prąd elektryczny, pole magnetyczne, ultradźwięki, światło, ciepło i zimno, woda. Najlepsze efekty terapeutyczne osiąga się dzięki skojarzonemu działaniu fizykoterapii i kinezyterapii, czyli leczenia ruchem (ćwiczenia, terapia manualna).

W SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej można skorzystać z następujących zabiegów fizykoterapeutycznych:

Elektroterapia:

– prądy diadynamiczne

– prądy interferencyjne

– jonoforeza

– elektrostymulacja

– TENS

Pole magnetyczne:

– niskiej częstotliwości – magnetoterapia

– wysokiej częstotliwości – diatermia krótkofalowa (terapuls)

Ultradźwięki i ultrafonoforeza

Światłolecznictwo:

– promieniowanie podczerwone – lampa Sollux

Laseroterapia:

– stymulacja punktowa

– laser skaner

Hydroterapia:

– masaż wirowy kończyn górnych

– masaż wirowy kończyn dolnych

Termoterapia:

– krioterapia miejscowa