SALUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS działa od 2001 roku i jest podmiotem leczniczym zarejestrowanym w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Podstawowym celem działalności spółki jest organizacja usług w zakresie ochrony zdrowia. Od 2008 roku właścicielem firmy jest Elżbieta Rosiek –  lekarz, specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej. Spółka prowadzi działalność w dwóch budynkach Ośrodków Zdrowia – w Mrokowie i Magdalence.
Postawą działania NZOZ SALUS są umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowy te dają możliwość świadczenia usług medycznych w wielu zakresach w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. NZOZ SALUS oferuje również komercyjne usługi medyczne.
Od 2016 roku firma SALUS zaprasza również do swojej nowej siedziby – SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej w Mrokowie przy ul. Górskiego 15.
Do nowego obiektu została przeniesiona Poradnia Rehabilitacyjna. W nowoczesnych i przyjaznych wnętrzach można skorzystać z szerokiego zakresu usług w dziedzinie fizykoterapii, kinezyterapii i masażu. Usługi rehabilitacyjne są realizowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie.
SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej zaprasza również do korzystania z różnych form aktywności ruchowej. Przestronna i jasna sala ćwiczeń jest doskonałym miejscem do zadbania o swoje zdrowie i kondycję fizyczną.