ZAMÓWIENIE RECEPT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Szanowny Pacjencie,
1. Zamówienie na recepty dotyczy leków przyjmowanych stale z powodu choroby przewlekłej.
2. Informacja o zamawianych lekach musi znajdować się w dokumentacji medycznej pacjenta, prowadzonej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej NZOZ SALUS.
3. W przypadku leków zleconych przez lekarza specjalistę niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia dla lekarza POZ z informacją o stosowanych lekach.
4. Recepta może być odebrana osobiście przez pacjenta lub przez osobę upoważnioną.
W celu złożenia drogą elektroniczną zamówienia na receptę:
– proszę pobrać wzór druku – „powtórzenie recept”,
– proszę wypełnić go i zwrotnie wysłać na adres:
mrokow@salus-mrokow.pl
(dla pacjentów zadeklarowanych do Ośrodka Zdrowia w Mrokowie) druk powtórzenie recepty
lub
magdalenka@salus-mrokow.pl
(dla pacjentów zadeklarowanych do Ośrodka Zdrowia w Magdalence) druk powtórzenie recepty

Czas realizacji złożonego zamówienia – 3 dni robocze od odbioru przez rejestrację przesłanego dokumentu.

Deklaracja wyboru lekarza doc pdf
Deklaracja wyboru pielęgniarki doc pdf
Deklaracja wyboru położnej doc pdf