Największą wartość firmy SALUS stanowią jej Pracownicy. Zespół NZOZ SALUS to grupa ludzi, których cechuje profesjonalizm i rzetelność działania oraz przyjazne i serdeczne podejście do pacjentów. Te dwie główne zalety zespołu – profesjonalizm i umiejętność tworzenia dobrej atmosfery podczas procesu leczenia – są magnesem, przyciągającym pacjentów do naszych placówek. W filozofii firmy niezwykle ważna jest dobra atmosfera, panująca w zespole. Na jej powstanie i utrzymanie duży wpływ ma budowane od lat poczucie bezpieczeństwa i wzajemne zaufanie wśród pracowników oraz poczucie współodpowiedzialności za sprawy firmy. Dzięki tej atmosferze firma, zatrudniająca prawie wyłącznie kobiety, może pochwalić się „dorobkiem” w postaci sporej gromadki dzieci, urodzonych przez pracownice w kilkunastoletniej historii firmy.