Rejestracja online
W celu rejestracji wizyty w Poradni Chirurgii Ogólnej oraz Pracowni Fizjoterapii niezbędne jest posiadanie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie do Pracowni Fizjoterapii należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia. Oryginały otrzymanych skierowań należy dostarczyć do rejestracji Placówki w ciągu 14 dni od daty zapisu.
Więcej informacji pod wskazanymi numerami telefonów.
NZOZ SALUS – Ośrodek Zdrowia w Magdalence
ul. Słoneczna 273, 05-506 Magdalenka
tel. +48 22 757 99 64
Poradnia Stomatologiczna
lekarz Rafał Ulanowski
Umów wizytę
NZOZ SALUS – Ośrodek Zdrowia w Mrokowie
ul. Górskiego 4, 05-552 Mroków
tel. +48 22 756 15 92
Poradnia Stomatologiczna
lekarz Artur Solski
Umów wizytę
Poradnia Chirurgii Ogólnej
lekarz Dariusz Woźniak
Umów wizytę
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
lekarz Anna Olejnik
Umów wizytę