Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej działają w obu Ośrodkach Zdrowia – w Mrokowie i Magdalence. W ramach POZ działają gabinety lekarzy rodzinnych (poradnie dla dorosłych i dla dzieci), poradnie dla dzieci zdrowych, gabinety zabiegowe, gabinety szczepień. Pacjenci mogą korzystać z naszych usług codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. W ramach POZ odbywają się również wizyty domowe. Na miejscu wykonywane są badania laboratoryjne (pobrania materiału do badań, odbiór wyników), badania USG, badania EKG. Do poradni podstawowej opieki zdrowotnej zapisanych jest prawie dwanaście tysięcy osób. Opiekę nad pacjentami POZ sprawuje dziewięciu lekarzy w tym dwóch pediatrów. Zespół pielęgniarski liczy dziewięć pielęgniarek i jedną położną. Pod opieką NZOZ SALUS znajdują się również dzieci i młodzież dwóch Szkół Podstawowych – w Lesznowoli i Mrokowie. 
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
W dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 oraz w dni wolne od pracy pacjenci mogą korzystać ze świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie przy ul. Mickiewicza 39.
Poradnia Stomatologiczna
Poradnie Stomatologiczne działają w obu Ośrodkach Zdrowia. Są prowadzone przez trzech lekarzy stomatologów. W obu Poradniach Stomatologicznych lekarzom asystują wykwalifikowane asystentki stomatologiczne.
Poradnia Ginekologiczna
Poradnia Ginekologiczna działa w Ośrodku Zdrowia w Mrokowie. Jest prowadzona przez trzech lekarzy ginekologii i położnictwa oraz wykwalifikowaną położną. Poza konsultacjami lekarskimi pacjentki mają możliwość brania udziału w badaniach profilaktycznych, mających na celu zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy.
Poradnia Chirurgiczna
Poradnia Chirurgiczna działa w Ośrodku Zdrowia w Mrokowie. Jest prowadzona przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii. Obejmuje zarówno konsultacje specjalistyczne jak i wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych na miejscu, z możliwością wykonania badania histopatologicznego.

 

Przychodnia Salus w Mrokowie
Przychodnia Salus w Magdalence