Medycyna Pracy to dziedzina, która bada i kontroluje stan zdrowia pracowników. Zadaniem lekarza medycyny pracy jest zbadanie pracownika, ocena stanu jego zdrowia, analiza potencjalnych zagrożeń występujących na stanowisku pracy oraz wystawienie zaświadczenia o braku przeciwskazań do wykonywania pracy.  Badaniom powinien być poddawany każdy pracownik rozpoczynjący pracę lub zmieniający stanowisko pracy, pracownik któremu kończy się ważność zaświadczenia lekarskiego oraz pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni (badania wstępne, okresowe i kontrolne).

Podstawą wykonania badania jest skierowanie wystawione przez pracodawcę. Pracownicy mogą zgłaszać się na badania indywidualnie, mamy też stałe umowy podpisane z okolicznymi zakładami pracy. Zachęcamy pracodawców do podpisywania umów na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy na indywidualnie negocjowanych warunkach.

Poradnię Medycyny Pracy prowadzi lekarz Jakub Szczawiński – specjalista w dziedzinie medycyny pracy.

Wszelkich informacji na temat zasad działania Poradni Medycyny Pracy udzielają pracownicy recepcji Centrum pod numerami telefonów: 22 243 07 77, 735 007 107.

Pracodawców zainteresowanych podjęciem stałej współpracy i podpisaniem umowy prosimy o pozostawienie kontaktu w recepcji Centrum.