Nasz zespół

Agnieszka Ornoch

Posiada tytuł magistra fizjoterapii  Mazowieckiej Uczelni  Medycznej w Warszawie.

Więcej

Jest fizjoterapeutką, która rozpoczynała edukację w zakresie fizjoterapii w słynącym z najwyższego poziomu Medycznym Studium Zawodowym w Konstancinie. Posiada certyfikaty i doświadczenie w pracy metodą PNF, kinesiology taping, integracyjnej terapii blizn, terapii stawu skroniowo-żuchwowego.

Pracuje w zawodzie fizjoterapeuty od wielu lat. W pracy z pacjentem wykorzystuje swoja ogromną wiedzę i doświadczenie.  Zawsze maksymalnie skupiona na pacjencie i jego problemie zdrowotnym. Oddana pracy całym sercem.

Sylwia Mroziewicz

Uzyskała tytuł magistra fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie.

Więcej

Posiada uprawnienia terapeuty Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz (FITS) oraz uprawnienia w zakresie masażu leczniczego.

Jest osobą niezwykle delikatną i pełną empatii. Posiada duże pokłady cierpliwości przydatne zwłaszcza w pracy z małym pacjentem. Przekłada się to na zaufanie i chęć współpracy ze strony rodziców i małych pacjentów.

Katarzyna Sieradzan

Posiada tytuł magistra fizjoterapii uzyskany na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Więcej

Posiada kwalifikacje w zakresie terapii PNF, elementów terapii manualnej, masażu klasycznego, drenażu limfatycznego, masażu bańką chińską, kinezjotapingu.

Jest osobą o niezwykłych pokładach energii i uśmiechu, pozytywnie nastawioną do życia i pracy.

Artur Oloś

Uzyskał tytuł magistra fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie.

Więcej

Ma duże doświadczenie w indywidualnej pracy z pacjentem oraz w zakresie masażu leczniczego. Jest osobą niezwykle spokojną i empatyczną, oddaną pracy z pacjentami.

Agnieszka Sitarz – Szefer

Posiada tytuł doktora nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz magistra rehabilitacji i magistra wychowania fizycznego i zdrowotnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Więcej

Posiada certyfikaty i bogate doświadczenie w pracy metodą Terapii Manualnej, terapii PNF, terapii FITS (Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz).
Pracuje w zawodzie fizjoterapeuty od wielu lat. W pracy z pacjentem wykorzystuje swoją ogromną wiedzę i doświadczenie.

Ilona Paczewska

Uzyskała tytuł magistra fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Więcej

Posiada certyfikaty i bogate doświadczenie w pracy metodą Terapii Manualnej, terapii PNF, Manipulacji Powięzi według STECCO, terapii metodą McKenzie.
Posiada uprawnienia w zakresie masażu klasycznego
i kinesiology taping. Jest w trakcie studiów Osteopatii
w Still Academy of Osteopathy.

Pracuje w zawodzie fizjoterapeuty od wielu lat. W pracy z pacjentem wykorzystuje swoją dużą wiedzę i doświadczenie. Jest osobą empatyczną i pełną energii.

Jolanta Ludwiczuk

Uzyskała uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness – ćwiczenia psychofizyczne w oparciu o system hatha jogi w 2010 roku.

Więcej

Od tego czasu nieprzerwanie prowadzi zajęcia jogi w wielu fitness klubach i salach ćwiczeń.

Każde zajęcia mają przemyślany scenariusz  i niepowtarzalny zestaw ćwiczeń i pozycji. Na zajęciach z Jolą nie ma mowy o nudzie. Potrafi motywować uczestników zajęć  i sprawiać, że – ćwicząc regularnie – stopniowo poprawiają zakres ruchu i elastyczność ciała.

Na zajęciach z Jolą korzystamy przede wszystkim z dobrodziejstwa jogi dla naszego ciała.

Patrycja Binkowska

Instruktorka fitness oraz instruktorka Zumba Fitness, Zumba Toning, Zumba Kids i Zumba Kids Junior.

Więcej

Jest osobą zawsze uśmiechniętą, pełną energii, pozytywnie nastawioną do rzeczywistości. Jej niespożyta energia oraz umiejętność dzielenia się radością z tańca i aktywności fizycznej  przekłada się na klimat prowadzonych zajęć, dobry nastrój uczestniczek oraz poprawę nie tylko kondycji ale i poziomu endorfin.

Natalia Frost

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – kierunku Turystyka i Rekreacja ze specjalizacją Fitness.

Więcej

Uprawnienia instruktorskie Ministerstwa Sportu  zdobyła w Reebok University.

Instruktor Fitness od 2010 roku, Instruktor Pilates od  2013 roku. Uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą Pilatesa zdobyła w Body Balanced Pilates School. Instruktor Zdrowy Kręgosłup od 2016 roku. Ukończyła Akademię Zdrowego Kręgosłupa w Profi Fitness School.

Szkoli się regularnie, jeździ na konwencje fitness oraz warsztaty.

Dba o zdrowe odżywianie, prowadzi aktywny tryb życia oraz praktykuje jogę.

Zawsze uśmiechnięta, motywuje uczestników zajęć oraz zaraża pozytywną energią.

Sylwia Sułek

Ukończyła studia podyplomowe Relaksacja i Joga na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Więcej

Miłością do jogi zaraziła się 17 lat temu i po 10 latach praktyki zaczęła sama prowadzić zajęcia. Pracuje z grupą wykorzystując umiejętności prawidłowego wykonywania i nauczania ćwiczeń w oparciu o system hatha jogi.

Prowadzi zajęcia według własnego scenariusza, dopasowując poziom trudności do kondycji i umiejętności uczestników. Potrafi stworzyć spokojną i pełną skupienia atmosferę zajęć. Dba o to, by uczestnicy mogli pokonywać własne ograniczenia.

Stara się znaleźć sposób, by dopasować jogę do człowieka a nie człowieka do jogi.

Joga z Sylwią to spotkanie z samym sobą na macie.

Agnieszka Oronowicz – Jaśkowiak

Lekarka, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, znajdującego się w światowej czołówce uniwersytetów medycznych .

Więcej

Jest lekarką specjalistką radiologii. Specjalizację ukończyła w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marie Skłodowskiej-Curie w Warszawie, na zakończenie specjalizacji zdając europejski egzamin specjalizacyjny EDiR (European Diploma in Radiology). Posiada certyfikat umiejętności w zakresie diagnostyki ogólnej USG Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Szczególnie interesuje się diagnostyką i profilaktyką onkologiczną, przede wszystkim USG piersi i USG tarczycy.

Jest czynną członkinią Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz European Society of Radiology. Jest też autorką licznych publikacji z zakresu radiologii. Stale poszerza swoją wiedzę i kompetencje.

Pani Doktor dba o to, aby podczas wizyty pacjenci dobrze czuli się w jej gabinecie. Stara się, aby każdy pacjent rozumiał swoją diagnozę i wiedział, gdzie w razie konieczności powinien się dalej udać.

Włada biegle językiem angielskim, niemieckim oraz francuskim.

Prowadzi Pracownię USG w SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej w Mrokowie.

Iwona Tarnowska

Lekarka, absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku.

Więcej

Jest specjalistą w dziedzinie diabetologii i chorób wewnętrznych. Prowadzi Poradnię Diabetologiczną w SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej w Mrokowie.

Jakub Szczawiński

Lekarz, absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku.

Więcej

Jest lekarzem specjalistą w dziedzinie medycyny pracy. Prowadzi Poradnię Medycyny Pracy w SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej w Mrokowie.

Barbara Wojda

Magister dietetyki i specjalista do spraw żywienia.

Więcej

Od lat zajmuje się poradnictwem dietetycznym dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zawodowo związana z pracą badawczo-naukową w dziedzinie żywienia i żywności. Jest autorką publikacji popularnonaukowych i wielu artykułów z dziedziny dietetyki oraz wypowiedzi eksperckich w mediach.

Anna Kurowska

Lekarka specjalistka chorób oczu, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Więcej

Posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych, jest adiunktem w Katedrze i Klinice Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Prowadzi Poradnię Okulistyczną w SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej w Mrokowie.

Anna Sierpińska

Pracownik Recepcji SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej w Mrokowie.

Jadwiga Pawlicka

Pracownik Recepcji SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej w Mrokowie.