Poradnia Okulistyczna oferuje konsultacje lekarskie diagnostyczne oraz badanie okulistyczne profilaktyczne dla celów medycyny pracy. Poradnię Okulistyczną prowadzi lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki Ewa Wójcik.