Zapraszamy do Pracowni  Ultrasonografii (USG) w SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej w Mrokowie.
Zakres badań USG:
USG tarczycy
USG jamy brzusznej
USG piersi (sutków)
USG jamy brzusznej i gruczołu krokowego (prostaty) z oceną zalegania po mikcji
USG tkanek powierzchniowych
USG szyi
USG ślinianek
USG obwodowych węzłów chłonnych
Cennik badań dostępny w recepcji SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej.