Obserwujemy postępujący wzrost ilości wad postawy u dzieci. Przyczyną takiego zjawiska jest postęp cywilizacyjny i wynikające z niego zmiany zachowania – wydłużający się czas, w którym dzieci pozostają w pozycjach statycznych, nieprawidłowa postawa podczas siedzenia, mała aktywność fizyczna dzieci.

Zajęcia ZDROWY KRĘGOSŁUP – DZIECI pomaga skorygować wady które już wystąpiły oraz wzmocnić mięśnie, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w postawie. Są to ćwiczenia fizyczne w których ruch podporządkowany został celom terapeutycznym. Głównym celem prowadzonych zajęć jest skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej do stanu prawidłowego, niedopuszczenie do powstania wady oraz poprawa sprawności dziecka.

Zajęcia prowadzi Fizjoterapeutka Sylwia Drzewicka, specjalizująca się w leczeniu rehabilitacyjnym skolioz u dzieci z wykorzystaniem m.in. metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz). Poza wiedzą i umiejętnościami Pani Sylwia Drzewicka ma świetny kontakt z dziećmi.