Informujemy, że w czasie nieobecności naszej trenerki Jogi zajęcia w zastępstwie poprowadzi Sylwia Sułek.