Medycyna pracy

Medycyna Pracy to dziedzina, która bada i kontroluje stan zdrowia pracowników. Zadaniem lekarza medycyny pracy jest zbadanie pracownika, ocena stanu jego zdrowia, analiza potencjalnych zagrożeń występujących na stanowisku pracy oraz wystawienie zaświadczenia o braku przeciwskazań do wykonywania pracy.

Badaniom powinien być poddawany każdy pracownik rozpoczynjący pracę lub zmieniający stanowisko pracy, pracownik któremu kończy się ważność zaświadczenia lekarskiego oraz pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni (badania wstępne, okresowe i kontrolne).

Zobacz co oferujemy pracownikom i pracodawcom.

O naszej Poradni Medycyny Pracy

Poradnię Medycyny Pracy prowadzi lekarz Jakub Szczawiński – specjalista w dziedzinie medycyny pracy. Pracownicy i kandydaci mogą zgłaszać się na badania, których podstawą jest skierowanie wystawione przez pracodawcę.

Zakres usług:

 • badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne):
 • badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych
 • badanie osób wykonujących zawód kierowcy (kat. B i C)
 • badanie osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii B
 • badanie osoby zawodowo narażonej na działanie promieniowania jonizującego
 • badania dla osób pracujących na wysokości powyżej 3 metrów
 • badanie uczniów – kandydatów do szkół średnich
 • konsultacje lekarzy specjalistów
 • badania diagnostyczne (badania laboratoryjne, EKG, spirometria, audiogram, RTG klatki piersiowej)

Zachęcamy pracodawców do podpisywania umów na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy na indywidualnie negocjowanych warunkach.

Nasza oferta jest konkurencyjna ponieważ:

 • Zapewniamy komplet badań dla Twoich pracowników
 • Oferujemy miły i bezpośredni kontakt, między naszą recepcją a zakładem pracy
 • Mamy elastyczne, indywidualnie ustalane ceny dla firm ze stałymi umowami
 • Znajdujemy się w dogodnej lokalizacji, nieopodal wielu zakładów, biur i centrów przemysłowo – handlowych

Skonsultuj się

 • kiedy chcesz nawiązać współpracę
 • kiedy chcesz umówić się na wizytę
 • kiedy masz dodatkowe pytania lub wątpliwości