ELŻBIETA ROSIEK – PREZES ZARZĄDU

OŚRODEK ZDROWIA W MROKOWIE
Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
Zofia Jankowska – lekarz  medycyny
Katarzyna Jońska – Jastrzębowska – lekarz  specjalista medycyny rodzinnej oraz specjalista pediatrii
Iwona Kmera – lekarz specjalista medycyny rodzinnej
Aleksandra Neffe-Kuzka – lekarz specjalista medycyny rodzinnej
Bogna Szczygielska –  lekarz chorób wewnetrznych
Karolina Ciekańska – lekarz w trakcie specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej
Monika Limbach – Saramowicz – lekarz medycyny
Michal Hachulski – lekarz medycyny
Patryk Kołodziejski – lekarz medycyny

 

Poradnia Ginekologiczno – Położnicza:
Piotr Jóźwiak – lekarz specjalista ginekologii i  położnictwa

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej:
Dariusz Woźniak – lekarz specjalista chirurgii ogólnej

 

Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej:
Anna Dec – mgr pielęgniarstwa
Hanna Rowińska – pielęgniarka
Iwona Włodarczyk – pielęgniarka
 Maria Zdziebko – pielęgniarka

 

Gabinet Położnej Środowiskowo – Rodzinnej:
Małgorzata Bajda – położna

 

Poradnia Stomatologiczna:
Artur Solski – lekarz dentysta
Iwona Sierpińska – asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej

 

Rejestracja medyczna:
Monika Wielgus – rejestratorka medyczna
Justyna Olejnik – rejestratorka medyczna

 

OŚRODEK ZDROWIA W MAGDALENCE
Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
Zofia Jankowska – lekarz  medycyny ogólnej
Agnieszka Turczynowicz-Rot –  lekarz specjalista medycyny rodzinnej
Monika Steczowicz – lekarz pediatra
Jacek Deluga – Harland – lekarz medycyny
Anna Wierzbicka – Rot – lekarz w trakcie specjalizacji w zakresie pediatrii

 

Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo – Rodzinnej:
Jolanta Grochala – pielęgniarka
Magdalena Szulc – pielęgniarka
Anna Tarapata – mgr pielęgniarstwa
Zofia Czacharowska – pielęgniarka

 

Gabinet Położnej Środowiskowo – Rodzinnej
Renata Kamińska – położna

 

Poradnia Stomatologiczna:
Ewa Pieńkowska – lekarz dentysta
Rafał Ulanowski – lekarz dentysta
Anna Grodecka – higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej

 

Rejestracja medyczna:
Anna Tarapata – rejestratorka medyczna
Anna Dąbrowska – rejestratorka medyczna

 

ADMINISTRACJA:
Bożena Symon – kierownik d/s medycznych, p.o. kierownika Ośrodka Zdrowia w Mrokowie
Lidia Betcher – kierownik d/s administracyjno-personalnych, p.o. kierownika Ośrodka Zdrowia w Magdalence

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W MROKOWIE:
Hanna Pakuła – pielęgniarka

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LESZNOWOLI:
Dorota Jędrzejewska – pielęgniarka