Badania diagnostyczne ultrasonograficzne (USG) wykonuj Pani Doktor
 Agnieszka Oronowicz-Jaśkowiak