Firma SALUS od początku swojej działalności szczególną uwagę poświęca rozwojowi rehabilitacji medycznej oraz szerzeniu idei zdrowego stylu życia. Działająca od wielu lat Poradnia Rehabilitacyjna w Mrokowie jest jedną z największych i najprężniej działających tego typu placówek na terenie kilku sąsiednich gmin. Przez wiele lat jako jedyna z okolicznych poradni zapewniała konsultacje lekarza specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej.
Jako placówka mocno zakorzeniona w miejscowej rzeczywistości staramy się odpowiadać na wyzwania naszych czasów. Stale rosnąca liczba mieszkańców, a co za tym idzie naszych pacjentów powoduje, że z usług medycznych korzysta coraz większa ilość osób. Wydłużający się średni czas życia Polaków powoduje, że coraz większa jest w naszym społeczeństwie, również tym lokalnym, liczba osób w wieku podeszłym i z ograniczeniami sprawności. Postęp cywilizacyjny powoduje, że wśród dzieci i młodzieży rośnie liczba osób z wadami postawy i skrzywieniami bocznymi kręgosłupa a u osób dorosłych coraz wcześniej występują schorzenia narządu ruchu.
W odpowiedzi na powyższe zjawiska firma SALUS uruchomiła w 2016  roku SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej w Mrokowie. W nowoczesnym obiekcie działa Przychodni Rehabilitacyjna, oferująca szeroki zakres usług w dziedzinie fizykoterapii, kinezyterapii i masażu. Można w niej korzystać z rehabilitacji w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie.
SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej zaprasza również do korzystania z różnych form aktywności ruchowej. Przestronna i jasna sala ćwiczeń jest doskonałym miejscem do zadbania o swoje zdrowie i kondycję fizyczną.
W ofercie znajdą się zajęcia rekreacyjne i profilaktyczne nie tylko dla osób zdrowych i sprawnych. Do korzystania z zajęć ruchowych zapraszamy osoby starsze i młodsze, panie i panów, rodziców i dzieci. Szczególnie ważne w ofercie placówki będą zajęcia dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, nadwagą, schorzeniami kręgosłupa oraz ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci i młodzieży.